Parafia Skarszewy
Skip to content


Oratorium PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

ORATORIUM  „Z POWODU MOJEGO IMIENIA”

 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, przygotowało razem ze Zbigniewem Książkiem i Piotrem Rubikiem Oratorium o Męczeństwie zatytułowane: „Z powodu Mojego Imienia”. Premiera tego koncertu odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie 29 lipca o godz. 21.00 dla młodych z całego świata i zostało objęte patronatem Prezydenta.

 Prapremiera ww. Oratorium będzie miała miejsce dnia 26 czerwca br. w Kadzielni w Kielcach o godz. 20.00.

Bilety można zamawiać w krakowskiej siedzibie stowarzyszenia pod numerem 502 390 431 lub 512 194 534. 

 
Szkolenie porządkowych PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

SZKOLENIE   SŁUŻB   PORZĄDKOWYCH

DLA   PIESZYCH   PIELGRZYMEK 

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej wraz z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku organizuje szkolenie dla porządkowych, kierujących ruchem drogowym podczas pieszych pielgrzymek. Szkolenie  skierowane jest  dla  nowych  porządkowych,  jak i tych,  którym kończą się uprawnienia.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 9 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w Collegium Marianum w Pelplinie przy al. Cystersów 2. Koszt szkolenia wynosi 40 zł (pieniądze te przywożą ze sobą uczestnicy szkolenia).

Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i numer PESEL, należy przesłać na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do wtorku, 5 lipca br. 

 
Rekolekcje PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

REKOLEKCJE  DLA  ORGANISTÓW  I  MUZYKÓW   KOŚCIELNYCH 

Wydział Muzyki Kościelnej zaprasza organistów, dyrygentów chórów i kantorów na rekolekcje, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie od 11 lipca do 14 lipca br. 

Zaproszenie kierowane jest również do osób, które wspomagają wspólnoty parafialne jedynie w niedziele czy święta, nie pełniąc pełnej funkcji organisty w parafii.  

 
Rekolekcje PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

REKOLEKCJE  DLA  DORADCÓW  ŻYCIA  RODZINNEGO

 

Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego odbędą się w dniach od 8 do 10 lipca 2016 w Pelplinie i będą prowadzone przez ks. dr. Sławomira Kunkę na temat  teologii ciała w ujęciu Jana Pawła II.

Zapisy na rekolekcje potrwają do 1 lipca. Zgłoszenie swego uczestnictwa należy dokonać telefonicznie: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie: 58 536 17 62.

Do udziału w rekolekcjach zobowiązani są wszyscy posługujący w poradnictwie rodzinnym diecezji pelplińskiej.  

 
Zachęta PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

ZACHĘTA DO UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚW.

pod przewodnictwem papieża Franciszka

w Częstochowie – 28 lipca 2016 r.

Wydział Duszpasterski zachęca Księży i Wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej Jubileuszowej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Msza święta pod przewodnictwem Ojca świętego Franciszka odbędzie się w Częstochowie 28 lipca br. o godzinie 10.30.

Bliższe informacji na temat celebry można uzyskać pisząc na adres mailowy wydziału: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . 

 
Kalendarium działań duszpasterskich styczeń - czerwiec 2016r. PDF Drukuj Email
Redaktor: Ks. Rafał Zachmielewski   
15.06.2016.

W styczniu odbył się 6 stycznia Orszak Trzech Króli. Tegoroczny orszak wskazywał na Bożą Miłość i Miłosierdzie, świadczyły o tym okrzyki, które w czasie orszaku wznosiliśmy: "W naszej rodzinie - Miłość nie zginie".

Dnia 22 lutego odbył się Dzień Myśli Braterskiej. W Starogardzie Gdańskim harcerze pomogli w przygotowaniu wieczornicy i Mszy św. dla Hufca Starogard Gdański.

Dnia 26 lutego odbyła się w parafii nocka filmowa dla harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej „WILKI” działająca przy parafii św. Michała Archanioła.

Dnia 5 marca odbył się wyjazd dla ministrantów, wolontariuszy i harcerzy do Aquaparku.

W dniach od 11 do 12 marca młodzież z Szkolnego Koła Caritas przeprowadziła w Skarszewach zbiórkę żywności na rzecz najuboższych.

Od 11 do 13 marca odbył się biwak harcerski. Harcerze wcielili się w Żołnierzy Wyklętych.

Dnia 18 marca –odbyła się  droga krzyżowa na wzór ekstremalnej. Droga ta liczyła 12 kilometrów, a zakończyła się wspólnym ogniskiem i poczęstunkiem.

Dnia 20 marca zorganizowany został dekanalny konkurs lektorski. Wygrał go Damian Bykowski, który w diecezjalnym konkursie lektorskim otrzymał wyróżnienie.

Dnia 10 kwietnia odbyła się zbiórka dla rodziców harcerzy. Odbyło się wspólne ognisko, prezentacja talentów i śpiewu, a także pląsy i gry.  

W dniach od 22 do 24 kwietnia odbył się biwak harcerski w Godziszewie. Tematem biwaku była książka „Mały książę”, poszerzenie wiedzy na temat kosmosu oraz wartości.

Dnia 24 kwietnia odbył się wyjazd z grupą młodzieży do Kartuz na pokaz Fire schow.

Dnia 28 kwietnia odbyła się dyskoteka dla młodzieży w internacie w ZSR CKP w Bolesławowie.  

Dnia 30 kwietnia odbył się zlot motocyklowy, na który przyjechali motocykliści z Tczewskiego Klubu Motocykli Ciężkich „TORNADO”, ze Starogardu, oraz ze Skarszew.

Dnia 1 maja gościliśmy w naszej parafii figurę św. Michała Archanioła. W przygotowaniu uroczystości wzięła udział młodzież z KSM-u, wolontariusze, oraz harcerze.

W dniach od 6 do 8 maja odbył się  biwak ministranci i wolontariuszy. W czasie biwaku przeprowadzone były zajęcia o tematyce liturgicznej, oraz zajęcia dotyczące posługi wolontariusza. Odbył się również mecz piłki nożnej z młodzieżą z Garczyna.

Dnia 22 maja obyło się spotkanie z rodzicami w sprawie obozu harcerskiego, który ma się odbyć w lipcu bieżącego roku.

Dnia 23 maja harcerze uczestniczyli w nocy muzeów w Skarszewach. Współpracując z organizatorami poprowadziliśmy grupę po najciekawszych miejscach w naszym mieście.

Dnia 25 maj harcerze z 10 DH „WILKI” wzięły udział w dniu mundurowym, który odbył się w szkole podstawowej w Skarszewach.

W dniach od 27 do 29 maja młodzież z parafialnego KSM-u wzięła udział w diecezjalnym spływie kajakowym.  

W dniach od 10 do 12 czerwieca odbył się w Rokocinie biwak harcerski, który poszerzył wiedzę i umiejętności harcerzy.

 
Nabór do seminarium PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
22.05.2016.

REKRUTACJA DO 

WYŻSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO W PELPLINIE

Władze Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie informują o rozpoczęciu rekrutacji do naszego seminarium diecezjalnego na nowy rok akademicki 2016/2017.  

Kandydaci, w tym tegoroczni maturzyści, winni do 8 lipca zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną (umówioną wcześniej telefonicznie – tel.: 58 536 16 64) i osobiście złożyć w rektoracie WSD w Pelplinie następujące dokumenty:  

 1. podanie o przyjęcie, skierowane do J. E. Ks. Biskupa Diecezjalnego Ryszarda Kasyny, Biskupa Pelplińskiego;
 2. własnoręcznie napisany życiorys;
 3. świadectwa moralności wystawione przez Księdza Proboszcza i Katechetę;
 4. świadectwo dojrzałości w oryginale i odpis;
 5. świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
 6. skrócony odpis aktu urodzenia;
 7. metrykę chrztu  i  bierzmowania;
 8. kopię dowodu osobistego (dwa egzemplarze) i książeczki wojskowej;
 9. cztery aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) http://www.umk.pl/kandydaci/
 10. wydrukowany z systemu IRK i podpisany formularz podania;
 11. dwa egzemplarze wydrukowanej z systemu IRK i podpisanej umowy dotyczącej warunków odpłatności za usługi edukacyjne;
 12. oświadczenie o spełnieniu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów bez wnoszenia opłat, o którym mowa w art. 170 a ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r., Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 572);
 13. potwierdzenie dokonania wpłaty rekrutacyjnej (opłata w wysokości 80 zł – wpłacona na konto indywidualne, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się w IRK).  

Alumni Pelplińskiego Seminarium są jednocześnie studentami Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W związku z tym kandydaci są zobowiązani zarejestrować się do 8 lipca br. na stronie internetowej Uniwersytetu: http://www.umk.pl/kandydaci/  i odbyć rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się 12  lipca 2016 r. o godz. 10.00 w budynku Wydziału Teologicznego przy ul. Gagarina 37 w Toruniu.

Obok rozmowy kwalifikacyjnej kryterium branym pod uwagę przy przyjęciu na studia będzie również wynik egzaminu dojrzałości. 

Przewidziany jest także drugi nabór, o ile nie zostanie wyczerpany limit miejsc na Wydziale Teologicznym UMK. O ewentualnym drugim naborze, terminie składania dokumentów i egzaminie wstępnym, będziemy informować na stronie internetowej WSD (wsd.pelplin.pl) po ich ogłoszeniu.

 
Warsztaty dla duszy PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
22.05.2016.

PRZYSTAŃ – „WARSZTATY DLA DUSZY”  

CENTRALNYM  DNIEM  ŚDM  KRAKÓW  2016  W  DIECEZJI 

Wydział Duszpasterski przypomina, że tegoroczne spotkanie młodzieży „Przystań - Warsztaty dla duszy” odbędzie się w ramach celebracji dnia centralnego ŚDM w diecezji 23 lipca 2016 r. w Pelplinie. W tym roku proponowane będą warsztaty muzyczne i taneczne.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie diecezjalnej , gdzie do 19 czerwca br. należy wypełnić formularz zgłoszeniowy .

Poza zgłoszeniami na warsztaty uprasza się o osobne zgłaszanie grup młodzieży pragnących uczestniczyć w naszym diecezjalnym świętowaniu na adres internetowy Wydziału Duszpasterskiego

 
Katecheza przedmałżeńska PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
22.05.2016.

WEEKENDOWA  KATECHEZA PRZEDMAŁŻEŃSKA 

Duszpasterstwo Rodzin informuje, że w dniach 27-29 maja odbędą się weekendowa forma katechezy przedmałżeńskiej (tzw. kursu przedmałżeńskiego) z noclegami w Collegium Marianum Pelplinie.

Zgłoszenia przyjmują w godz. 17.00-20.00, Iwona i Krzysztof Dolewa; tel: 58 683 80 01; email:  Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Więcej: http://rodzinydiecezjipelplinskiej.pl/narzeczeni/katecheza-przedmalz

 
Oczekiwanie na św. Michała Archanioła PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
24.04.2016.

Trwa w naszej diecezji nawiedzenie figury św. Michała Archanioła z Gargano.

W naszym dekanacie i parafii rozpocznie się ono już w przyszłą niedzielę, 1 maja 2016 r. o godz. 17.30 - nabożeństwem oczekiwania na przybycie łaskami słynącej figury na Rynku miasta w Skarszewach, a o godz. 18.00 - uroczysta Msza św. przy figurze św. Michała Archanioła z udziałem księży z dekanatu i zawierzenie wszystkich parafii dekanatu skarszewskiego opiece św. Michała Archanioła. 

Szczegółowy plan nawiedzenia znajduje się na plakatach poniżej, a także w naszej gazetce parafialnej .

                   

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 623

Gościmy

Odwiedza nas 4 gości
"