Parafia Skarszewy
Skip to content


Informacje na ŚDM w Krakowie PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
24.07.2016.

Dla Pielgrzyma – przeczytaj koniecznie!!

Poniżej przedstawiamy zbiór podstawowych informacji organizacyjnych, przygotowanych przez Urząd Miasta Krakowa dla osób, planujących pobyt w tym mieście w dniach od 26 lipca do 1 sierpnia 2016 r.  – z okazji Światowych Dni Młodzieży.

Informacje znajdziesz klikając tutaj

 
Święto św. Marii Magdaleny PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
16.07.2016.

ŚWIĘTO   ŚW.  MARII  MAGDALENY

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret, w sprawie podniesienia, na wyraźne życzenie Ojca Świętego Franciszka, liturgicznego obchodu św. Marii Magdaleny do rangi święta. Poniżej zostało zamieszczone polskie tłumaczenie ww. dekretu. Obecnie trwają prace nad polskim tłumaczeniem tekstów liturgicznych święta, które zostaną  przekazane po uzyskaniu recognitio Stolicy Apostolskiej.

 Prot. N. 257/16 

DEKRET 

Kościół, tak na Zachodzie jak i na Wschodzie, choć w różny sposób, to jednak zawsze bardzo czcił św. Marię Magdalenę, pierwszego świadka i zwiastunkę dobrej nowiny o Zmartwychwstaniu Pańskim.

W naszych czasach, gdy Kościół wezwany jest aby jeszcze bardziej zastanowić się nad godnością kobiety, nad nową ewangelizacją i nad wielkością misterium Bożego Miłosierdzia, wydaje się rzeczą słuszną, by również postać św. Marii Magdaleny jeszcze lepiej została wiernym ukazana. Ta bowiem niewiasta, znana z swej miłości do Chrystusa i sama wielce przez Niego umiłowana, nazwana przez św. Grzegorza Wielkiego „świadkiem Bożego Miłosierdzia” i przez św. Tomasza z Akwinu „apostołką apostołów”, może być dzisiaj przez wiernych uważana jako wzór posługi kobiet w Kościele.

Ojciec Święty Franciszek postanowił zatem aby coroczny obchód św. Marii Magdaleny, posiadał odtąd w Kalendarzu Rzymskim stopień święta, zamiast dotychczasowego wspomnienia obowiązkowego.

Nowy stopień obchodu nie zmienia jednak niczego odnoście samej daty i odnośnie tekstów do Mszy Świętej i do Liturgii Godzin, to znaczy:

a) dniem poświęconym św. Marii Magdalenie pozostaje w Kalendarzu Rzymskim, tak jak dotychczas, dzień 22 lipca;

b) tekstami do Mszy Świętej i do Oficjum pozostają te same, które znajdują się pod tą datą w Mszale Rzymskim i w Liturgii Godzin, wraz z dołączoną do tego dekretu prefacją własną. Poszczególne Konferencje Biskupów zatroszczą się, aby prefację tę przetłumaczyć na odpowiednie języki narodowe i po uprzednim zatwierdzeniu jej przez Stolicę Apostolską, włączyć do użytku, oraz do kolejnego wznowienia Mszału Rzymskiego na terenie danej Konferencji.

Wszędzie tam, gdzie św. Maria Magdalena, na podstawie odpowiednich przepisów prawa, czczona jest w innym dniu i w innej randze obchodu, zachowuje się dotychczasowe rozporządzenia.

Bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia. 

W siedzibie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 3 czerwca 2016 roku, w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Robert Kard. Sarah - Prefekt

Arthur Roche - Arcybiskup Sekretarz

 
Studia na UMK w Toruniu PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
16.07.2016.

STUDIA  NA  UMK

Wydział Teologiczny UMK zaprasza do studiowania na następujących  kierunkach:

 - nauki o rodzinie, w specjalności mediacje rodzinne, gdzie można uzyskać kwalifikacje asystenta, doradcy i mediatora rodzinnego

 - organizacja opieki nad osobą starszą

 - teologia

 - bioetyka (studia podyplomowe)

 - teologia  (studia podyplomowe - w Pelplinie i w Toruniu).

Dzięki formule „30+” możliwe jest studiowanie w trybie popołudniowym, a także jako drugi kierunek studiów, jeśli ktoś jest już studentem UMK. Studiowanie ww. kierunków nie tylko podnosi wiedzę i kompetencję, ale jest wyrazem własnej formacji chrześcijańskiej.

Szczegóły na stronie: www.teologia.umk.pl 

 
ŚDM w diecezji PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
03.07.2016.

Przystań 2016. Dzień centralny ŚDM w diecezji pelplińskiej

Ponawiając apel Księdza Biskupa Ryszarda Kasyny jeszcze raz serdecznie zapraszamy:

„wszystkich ludzi młodych diecezji pelplińskiej, aby dnia 23 lipca, w sobotę, zebrać się w Pelplinie i wspólnie spędzić razem jeden dzień w stolicy naszej diecezji (...) Zapraszam Was, ludzi młodych z naszej diecezji, abyście z ogromnym entuzjazmem i nadzieją właściwą młodości chcieli śpiewem, modlitwą i świadectwem wspólnoty młodego Kościoła głosić radość Ewangelii!”

Przedstawiamy Plan dnia „Przystani - IV edycja Warsztatów dla duszy” w dniu 23 lipca 2016:

Od 9:15 – przyjazd pielgrzymów zagranicznych – rejestracja przed Katedrą

9:30 - spacer – zwiedzanie Pelplina z przewodnikami [Katedra, ogrody, Muzeum]

- przejście na Górę Jana Pawła II – około 10:45 na Górze

Od 10:30 rejestracja grup z diecezji [parking koło Góry Jana Pawła II]

[na Górze: scena, nagłośnienie, relikwie św. Jana Pawła II, kopia figury MB Piaseckiej, Krzyż ŚDM, ikona Matki Bożej]

Góra Jana Pawła II:

- Zawiązanie wspólnoty śpiewem (Siostry z Orlika)

- Przywitanie – 10:45

- Modlitwa na rozpoczęcie i śpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego (Siostry z Orlika)

- ustawienie się procesji (historycznej, grupy rekonstrukcyjne)  i przejście do Bazyliki Katedralnej

Około 12:00 [Bazylika Katedralna] Wprowadzenie – informacja

Wystawienie Najświętszego Sakramentu

Nabożeństwo pokutne w różnych językach, kanony z Taizé

Możliwość spowiedzi

Około 12:45 Modlitwa, zakończenie adoracji, informacja praktyczna o obiedzie

13:00 obiad i czas wolny

15:00 Koncert ewangelizacyjny na Przystani [telebim]

Według schematu: Miłość Boża, Grzech, Odkupienie, Wiara i nawrócenie, Duch Święty i Kościół

Około 16:45 przejście procesjonalne do Bazyliki katedralnej [z symbolami ŚDM]

17.00  Msza Święta z dłuższym uwielbieniem w Bazylice katedralnej pod przewodnictwem Biskupa Pelplińskiego

18:45 informacje praktyczne – kolacja  przygotowanie do Mszy Świętej w Katedrze

19:00 – 20:00 kolacja

20:00 KONCERT BOŻEJ CHWAŁY,  pogodny wieczór – taniec i śpiew (Na cały Głos & Nieboskłonni)

– ok. 21:00 błogosławieństwo Księdza Biskupa i Słowo zakończenia

Przejście do autobusów

 
Oratorium PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

ORATORIUM  „Z POWODU MOJEGO IMIENIA”

 

Z okazji Światowych Dni Młodzieży Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”, przygotowało razem ze Zbigniewem Książkiem i Piotrem Rubikiem Oratorium o Męczeństwie zatytułowane: „Z powodu Mojego Imienia”. Premiera tego koncertu odbędzie się na Rynku Głównym w Krakowie 29 lipca o godz. 21.00 dla młodych z całego świata i zostało objęte patronatem Prezydenta.

 Prapremiera ww. Oratorium będzie miała miejsce dnia 26 czerwca br. w Kadzielni w Kielcach o godz. 20.00.

Bilety można zamawiać w krakowskiej siedzibie stowarzyszenia pod numerem 502 390 431 lub 512 194 534. 

 
Szkolenie porządkowych PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

SZKOLENIE   SŁUŻB   PORZĄDKOWYCH

DLA   PIESZYCH   PIELGRZYMEK 

Wydział Ekonomiczny Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej wraz z Pomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Gdańsku organizuje szkolenie dla porządkowych, kierujących ruchem drogowym podczas pieszych pielgrzymek. Szkolenie  skierowane jest  dla  nowych  porządkowych,  jak i tych,  którym kończą się uprawnienia.

Szkolenie odbędzie się w sobotę 9 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w Collegium Marianum w Pelplinie przy al. Cystersów 2. Koszt szkolenia wynosi 40 zł (pieniądze te przywożą ze sobą uczestnicy szkolenia).

Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko uczestnika, adres zamieszkania i numer PESEL, należy przesłać na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć do wtorku, 5 lipca br. 

 
Rekolekcje PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

REKOLEKCJE  DLA  ORGANISTÓW  I  MUZYKÓW   KOŚCIELNYCH 

Wydział Muzyki Kościelnej zaprasza organistów, dyrygentów chórów i kantorów na rekolekcje, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie od 11 lipca do 14 lipca br. 

Zaproszenie kierowane jest również do osób, które wspomagają wspólnoty parafialne jedynie w niedziele czy święta, nie pełniąc pełnej funkcji organisty w parafii.  

 
Rekolekcje PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

REKOLEKCJE  DLA  DORADCÓW  ŻYCIA  RODZINNEGO

 

Rekolekcje dla Doradców Życia Rodzinnego odbędą się w dniach od 8 do 10 lipca 2016 w Pelplinie i będą prowadzone przez ks. dr. Sławomira Kunkę na temat  teologii ciała w ujęciu Jana Pawła II.

Zapisy na rekolekcje potrwają do 1 lipca. Zgłoszenie swego uczestnictwa należy dokonać telefonicznie: Wyższe Seminarium Duchowne w Pelplinie: 58 536 17 62.

Do udziału w rekolekcjach zobowiązani są wszyscy posługujący w poradnictwie rodzinnym diecezji pelplińskiej.  

 
Zachęta PDF Drukuj Email
Redaktor: ks. Łukasz Nowotny   
18.06.2016.

ZACHĘTA DO UCZESTNICZENIA WE MSZY ŚW.

pod przewodnictwem papieża Franciszka

w Częstochowie – 28 lipca 2016 r.

Wydział Duszpasterski zachęca Księży i Wiernych do uczestnictwa we Mszy Świętej Jubileuszowej z okazji 1050-lecia Chrztu Polski. Msza święta pod przewodnictwem Ojca świętego Franciszka odbędzie się w Częstochowie 28 lipca br. o godzinie 10.30.

Bliższe informacji na temat celebry można uzyskać pisząc na adres mailowy wydziału: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć . 

 
Kalendarium działań duszpasterskich styczeń - czerwiec 2016r. PDF Drukuj Email
Redaktor: Ks. Rafał Zachmielewski   
15.06.2016.

W styczniu odbył się 6 stycznia Orszak Trzech Króli. Tegoroczny orszak wskazywał na Bożą Miłość i Miłosierdzie, świadczyły o tym okrzyki, które w czasie orszaku wznosiliśmy: "W naszej rodzinie - Miłość nie zginie".

Dnia 22 lutego odbył się Dzień Myśli Braterskiej. W Starogardzie Gdańskim harcerze pomogli w przygotowaniu wieczornicy i Mszy św. dla Hufca Starogard Gdański.

Dnia 26 lutego odbyła się w parafii nocka filmowa dla harcerzy z 10 Drużyny Harcerskiej „WILKI” działająca przy parafii św. Michała Archanioła.

Dnia 5 marca odbył się wyjazd dla ministrantów, wolontariuszy i harcerzy do Aquaparku.

W dniach od 11 do 12 marca młodzież z Szkolnego Koła Caritas przeprowadziła w Skarszewach zbiórkę żywności na rzecz najuboższych.

Od 11 do 13 marca odbył się biwak harcerski. Harcerze wcielili się w Żołnierzy Wyklętych.

Dnia 18 marca –odbyła się  droga krzyżowa na wzór ekstremalnej. Droga ta liczyła 12 kilometrów, a zakończyła się wspólnym ogniskiem i poczęstunkiem.

Dnia 20 marca zorganizowany został dekanalny konkurs lektorski. Wygrał go Damian Bykowski, który w diecezjalnym konkursie lektorskim otrzymał wyróżnienie.

Dnia 10 kwietnia odbyła się zbiórka dla rodziców harcerzy. Odbyło się wspólne ognisko, prezentacja talentów i śpiewu, a także pląsy i gry.  

W dniach od 22 do 24 kwietnia odbył się biwak harcerski w Godziszewie. Tematem biwaku była książka „Mały książę”, poszerzenie wiedzy na temat kosmosu oraz wartości.

Dnia 24 kwietnia odbył się wyjazd z grupą młodzieży do Kartuz na pokaz Fire schow.

Dnia 28 kwietnia odbyła się dyskoteka dla młodzieży w internacie w ZSR CKP w Bolesławowie.  

Dnia 30 kwietnia odbył się zlot motocyklowy, na który przyjechali motocykliści z Tczewskiego Klubu Motocykli Ciężkich „TORNADO”, ze Starogardu, oraz ze Skarszew.

Dnia 1 maja gościliśmy w naszej parafii figurę św. Michała Archanioła. W przygotowaniu uroczystości wzięła udział młodzież z KSM-u, wolontariusze, oraz harcerze.

W dniach od 6 do 8 maja odbył się  biwak ministranci i wolontariuszy. W czasie biwaku przeprowadzone były zajęcia o tematyce liturgicznej, oraz zajęcia dotyczące posługi wolontariusza. Odbył się również mecz piłki nożnej z młodzieżą z Garczyna.

Dnia 22 maja obyło się spotkanie z rodzicami w sprawie obozu harcerskiego, który ma się odbyć w lipcu bieżącego roku.

Dnia 23 maja harcerze uczestniczyli w nocy muzeów w Skarszewach. Współpracując z organizatorami poprowadziliśmy grupę po najciekawszych miejscach w naszym mieście.

Dnia 25 maj harcerze z 10 DH „WILKI” wzięły udział w dniu mundurowym, który odbył się w szkole podstawowej w Skarszewach.

W dniach od 27 do 29 maja młodzież z parafialnego KSM-u wzięła udział w diecezjalnym spływie kajakowym.  

W dniach od 10 do 12 czerwieca odbył się w Rokocinie biwak harcerski, który poszerzył wiedzę i umiejętności harcerzy.

 
Zobacz też…
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 11 z 627

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość
"